EFT (TFT) Terapija

silvana.

EFT

Poremećaj protoka energije je uzrok svih zdravstvenih problema.Moderna istraživanja su pokazala da više od 85 % fizičkih zdrastvenih problema imaju uzrok na emocionalnom nivou.

EFT tehnika emocionalne slobode (sa engleskog: Emotional Freedom Technique) polazi od toga da je poremećaj protoka energije u organizmu (energetske blokade) - uzrok svih naših problema.

Kada je poremećaj u energetskom sastavu uklonjen, nestaju i nepoželjna psihološka i emocionalna stanja, kao i bolest, koja je iz njih nastala.

EFT tehniku je jednako efikasno primeniti kako na trenutnu, akutnu patnju ili uznemirenost, tako i na dugotrajni strah i hronična oboljenja nezavisno od dijagnoze.

EFT obrađuje sve teme na svim našim nivoima postojanja.

Kako fizičke, tako psihičke i duhovne.

Može se reći da EFT obično koristi kada ništa drugo ne pomaže.

Efikasan, nenasilan, bezbolan, bez upotrebe medikamenata i sa malo truda i volje, omogućava nam da, u saradnji sa terapeutom, sami dođemo do pravog rešenja za naš problem.

EFT se zasniva na pretpostavci da je sistem telesne energije organizovan u energetske tokove, tj. meridijane koji prolaze kroz naše telo.

Stanje ovih meridijana direktno utiče na naše emotivno i fizičko zdravlje.

Da bi se lakše došlo do spoznaje kako radi EFT, zamislite da imate baštu punu cveća i ugradili ste za svaki cvet navodnjavanje kap po kap. Vremenom niste ni primetili da je vodovod zapušen, ali najednom vidite da vaše cveće vene i gubi energiju.

To cveće su vaši organi, vaše fizičko i psihičko stanje.

Potrebno je odpušiti vodovod da biste opet procvetali.

Prstima tapkamo odredjene akupunkturne tačke dok su nam misli usmerene na problem.

Preko ovih tačaka stimulišemo naše meridijane, odpušavamo "vodovod" i dovodimo sebe u stanje rasterećenja i spokoja .

Svaki problem ima svoj koren, ali ima i svoje grane.

Potrebno je očistiti sve grane da bi se došlo do korena problema, a onda se koren polako iščupa.

Kada je koren iščupan, problem je rešen.

Gde se sve može primenti EFT?

Sve vrste dijagnoza, kao na primer:

uznemirenost, strah, nesanica, gastritis, povišen krvni pritisak, strah od ispita, vode, letenja i sve ostale vrste strahova, bolovi u telu, alergije i sve ostalo što vam smeta nezavisno od teme.

© 2016 Vej til ny begyndelse. All Rights Reserved. Created by Bildstudio