Kranio-Sakralna terapija

Kranio – Sakralna terapija je usmerena centralnom nervnom sistemu koji se sastoji od mozga, kičmene moždine, koji je ograđen lobanjom i prostire se sve do zadnjeg dela kičme (krsta - Sacrum, odatle i nastaje naziv Kranio-Sakralne terapija).

GDE POMAŽE KRANIO –SAKRALNA TERAPIJA?

Kranio –Sakralna terapija uklanja blokade i pomaže centralnom nervnom sistemu da lakše izađe na kraj sa stersom, napetošću, hormonalnim disbalansom koji se istovremeno odražava na mišicno –skeletni sistem, tako da sve može da funkcioniše optimalno.
Centralni nervni sistem upravlja i kordinira sve procese u čovečijem organizmu. Zato i najmanja blokada ili poremećaj može da izazove kako fizičke tako i psihičke poteškoće.

KAKO JE NASTALA OVA TERAPIJA?

KS terapiju je izumeo američki lekar William Sutherland polovinom prošlog veka. Vrlo brzo je postala jedan deo lekarskih studija u školama osteopatije. Lekari sa specijalizacijom, osteopate, uče osim redovne nastave lekarskih studija i kako sa laganim dodirima mogu manipulistati kosti kičme i vrata i tako ispraviti celokupni skelet.
Pre 20 godina nakon dužeg istarživanja o efektima Kranio –Sakralne terapije doktor John Upledger se odlučio da po prvi put obučava ljude koji nemaju lekarsko obrazovanje.
Od tada do danas Kranio-Sakralna terapija nije samo poznata i rasprostranjena u SAD već i u Evropi. Najviše u Nemačkoj, Francuskoj, Danskoj a i u ostalim delovima zapadne Evrope.

KAKO FUNKCIONIŠE KS TERAPIJA?

KS terapija poboljšava funkcije gore navedenog KST sistema. Tim postupkom KS terapija korigira disfunkciju centralnog nervnog sistema i time potpomaže bolji protok krvi kroz mozak. KS sistem podražava fizički moždane i kičmeno moždanske ćelije, živce(nerve) i vraća ih u prvobitan položaj.
KST sistem se sastoji od kostiju u lobanji, licu i krstima (sacrum) i membrane koje drže mozak na svom mestu. KST je u vezi sa ovim kostima i tečnosti koja teče kroz kičmenu moždinu (cerebralno spinalna tečnost ) koja cirkuliše oko mozga. Ta tečnost funkcioniše kao hidraulični amortizer i time zaštićuje mozak. Ista tečnost je zadužena da se moždane ćelije hrane i istovremeno oslobađaju otpada.
Pozitivno dejstvo KS terapije je da oslobađa eventualne napetosti u zglobovima između kostiju, da opusti jako napete membrane koje drže mozak na svom mestu i da sa time poboljša cirkulaciju cerebralne spinalne tečnosti i krvotoka. KST se zasniva na merenju pulsa. KST puls se istovremeno naziva i telo-puls 3. Time se meri cerebralno spinalna tečnost oko mozga i kičmene moždine. Puls bi uvek trebao da bude ritmičan i simetričan da bi mozak i nervni sistem funkcionisali optimalno.

U slučaju, npr.nesrece ili problematičnog porođaja, kosti lobanje mogu da se „pomere“ i time nastaje asimetričnost izmeđdu leve i desne strane mozga zbog čega može da nastanu različiti nedostatci u funkciji mozga.
KS terapija je dosta nežna metoda lečenja sa dubokim uticajem na telo i um.
Klijent se treba odenuti udobno u garderobu koja ga ne steže i uvek se leži na leđima dok terapija traje. Na već određenim tačkama koje se nalaze na glavi, vratu, kičmi i krstima, terapeut koristi pritisak od samo 5 grama, ne teži. Klijenti cesto doživljavaju duboku opuštenost, često u poređenju sa dubokom meditacijom. Tako se klijent oseća potpuno opušteno i slobodno, a ipak svestan svega što se događa oko njega.

NAJČESĆI UZROCI POREMEĆAJA KST SISTEMA SU:

Porođaj (rađanje) carskim rezom, vakumom ili drugim komplikacijama, udarca u glavu ili kičmu, repnu kost ili krsta, nesrećnih slučajeva (saobraćajne nesreće). Problem može i postepeno da nastane pogrešnim držanjem tela.
Od prilike 25% - 35% jludi ima fizičke, psihičke ili probleme sa koncentracijom. Ovakve tegobe se mogu vratiti u normalu obnavljanjem Kranio –Sakralnog Sistema
KST može da povrati ravnotežu:

1. centralnom nervnom sistemu
2. mišićima
3. krvnoj cirkulaciji
4. limfnom sistemu
5. skeletu

KST pomaže kod:

Povreda u vratu
Glavobolje / migrene
Stresa
Poremećaja pamćenja
Uznemirenosti
Hiper aktivnosti (mbd)
Oštecenja izazvana porođajem
Škripljenju zubima
Hormonalnih poremećaja
Poremećaja nakon karličnog porođaja
Učestalog mokrenja
Napetost mišića i hroničnih bolova.

Mnogi ljudi imaju hronične bolove u skeletu i mišicima. Dosta takvih poteškoća može se poboljšati ili izlečiti KS terapijom. Neki bolovi i napetost nastaju zadobijanjem povreda lobanje, kičmenih nerava koji se povlače kroz rupice na pršljenima. Kao i svako vezivno tkivo u telu, može da se napregne zbog pada, udarca u glavu, nesreće, psihičke traume, jake temperature ili infekcije.

U svemu tome KST pomaže i odklanja blokade.
© 2016 Vej til ny begyndelse. All Rights Reserved. Created by Bildstudio